EtusivuHyvä tietääB2B-sähköpostimarkkinoinnin hyvä tapa

B2B-sähköpostimarkkinoinnin hyvä tapa

Tähän ohjeistukseen on koottu tärkeimmät yrityksille tehtävää sähköpostimarkkinointia, ns. B2B-sähköpostimarkkinointia koskevat hyvät käytännöt ja pelisäännöt.

Tämä ohjeistus on valmisteltu Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML, www.asml.fi) ja sen piirissä toimivien vastuullisten palveluntarjoajien toimesta.

ASML tarjoaa jäsenyrityksilleen täydentävää lisäneuvontaa. Ohjeistuksen teossa on otettu huomioon toimialakäytäntöjen ja viranomaisohjeistusten ohella henkilötietolaki ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki.

Markkinoitava tuote tai palvelu

B2B-sähköpostimarkkinoinnilla markkinoitavan hyödykkeen on oltava tuote tai palvelu, jota muutoinkin yrityksen toimesta markkinoidaan yrityksille ja niiden työntekijöille yritystoiminnassa hyödynnettäväksi

B2B-sähköpostimarkkinointia ei tule käyttää kuluttajamarkkinointiin lähettämälläB2B-kohderyhmälle markkinointiviestejä kuluttajahyödykkeistä.

Vastuut

Markkinoivalla yrityksellä on AINA vastuu sähköpostimarkkinointinsa kokonaisuuden eri osista kuten kieltojen hallinnoinnista, viestien sisällöstä, osoitelähdemerkinnöistä jne., riippumatta siitä tapahtuuko joku osatoiminnasta alihankinnan tai ostopalvelun avulla.

Käytettävä sähköpostiosoite

B2B-sähköpostimarkkinointi perustuu aina tunnistetun yrityshenkilön sähköpostisoitteeseen. Viestien muiden vastaanottajien sähköpostiosoitteet eivät saa näkyä vastaanottajille.

Kenelle voi lähettää ja millä perusteella

Yrityshenkilölle voi työsähköpostisoitteeseen lähettää B2B-sähköpostimarkkinointia erikseen kysyttyyn yksilöityyn lupaan perustuen.

Ilman lupaa voi B2B-sähköpostimarkkinointia lähettää

  • asiakassuhteeseen perustuen olemassa oleville yritysasiakkaille, tai
  • jos markkinoitavalla tuotteella tai palvelulla on liityntä henkilöön tämän työtehtävien, vastuualueen tai asemavaltuutuksen perusteella.

B2B-sähköpostimarkkinointia ei tule tehdä lähettämällä massalähetyksiä työsähköpostisoitteisiin ilman markkinoitavan hyödykkeen yhteyttä vastaanottajan työtehtäviin tai vastuualueeseen.

Kielto- ja peruutusoikeus

Vastaanottajan on voitava vaivattomasti tehdä kielto tai peruuttaa antamansa lupa joko viestiin vastaamalla tai viestissä olevan linkin avulla. Kiellot ja lupien peruutukset tulee ottaa viivytyksettä huomioon.

Lähettäjätieto

Markkinoiva yritys tulisi aina ilmetä viestin lähettäjätiedoista eli lähettäjäkentästä tai itse viestistä.

Viestin otsikko / aihe

Viesti on vastaanotettaessa tunnistettava markkinoinniksi eli otsikon ja muun sisällön tulisi ensi silmäyksellä ilmentää viestin markkinointiluonnetta.

Vastausmahdollisuus

On suositeltavaa, että vastaanottaja voi vastata saamaansa viestiin. Mikäli viestiin ei voi vastata, on kerrottava muunlaisen yhteydenoton mahdollisuus.

Osoitelähde

Viestin osoitelähdemerkinnästä tulee käydä ilmi, mistä rekisteristä käytettysähköpostiosoite on peräisin.

Muista tietosuoja ja tietoturva

B2B-sähköpostimarkkinoinnin kaikissa vaiheissa on hyvä muistaa, että kysymys on lainsäädännön kattamasta toiminta-alueesta, joka asettaa vaatimuksia tietosuojan ja tietoturvan toteuttamiselle.

 

Tämä artikkelin on julkaistu 23.10.2009.
Tämä ohjeistus on valmisteltu Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML, www.asml.fi) ja sen piirissä toimivien vastuullisten palveluntarjoajien toimesta. Ohjeistuksen teossa on otettu huomioon toimialakäytäntöjen ja viranomaisohjeistusten ohella henkilötietolaki ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki.