EtusivuHyvä tietääVihreämpää viestintää myös sähköisesti

Vihreämpää viestintää myös sähköisesti

 Sähköinen uutiskirje koetaan ekologisempana vaihtoehtona kuin painettu, koska se kuluttaa vähemmän luonnonvaroja. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että myös sähköinen viestintä voi olla vihreämpää.

Tiedon liikuttaminen verkossa vaatii energiaa. Mitä enemmän tietoa siirretään, sitä enemmän kulutamme luonnonvaroja.

Seuraavassa on esitetty kaksi kuvitteellista, mutta hyvin käytännönläheistä esimerkkilaskelmaa. Laskelmat osoittavat, että myös sähköisessä viestinnässä käyttäjä voi valita ekologisemman tien.

Tuhlaava malli

Yritys X lähettää postituksen huonosti ylläpidettyyn vanhaan 100 000 vastaanottajaa sisältävään rekisteriin, jossa on paljon toimimattomia osoitteita.

  • Lähetettävä uutiskirje on kooltaan 400kt, koska kirjeen kuvia ei ole optimoitu.
  • Lähetettävä tietomäärä on siis 100 000 x 400kt eli on yhteensä 40Gt.
  • Kuvitellaan, että tietomäärän lähettäminen kuluttaa energiaa 100 yksikköä.

Optimimalli

Yritys Y on ylläpitänyt postistuslistojaan hyvin, jolloin vastaava rekisteri on kooltaan ainoastaan 50000, koska se sisältää ainoastaan toimivat osoitteet.

  • Yritys Y optimoi uutiskirjeen kuvat, jonka johdosta viesti on kooltaan 100kt.
  • Lähetettävä tietomäärä on siis 50 000 x 100kt eli on yhteensä 5Gt.

Pika-analyysi tuloksista

Jos kuvitellaan, että lähettämisen energiankulutus noudattaa lineaarista kaavaa, optimoitu lähetys kuluttaa energiaa vain 1/8 tuhlaavaan malliin verrattuna. Energiaa kuluu tällöin vain 12,5 yksikköä.

Esitetyt mallilaskelmat ovat hieman provosoivia, eikä palvelimien energian kulutus noudata täysin lineaarista mallia. Se on kuitenkin varmaa, että 40Gt tietomäärän siirtäminen 100 000 vastaanottajan postilaatikkoon kuluttaa huomattavasti enemmän energiaa kuin 5Gt siirto 50 000 lukijalle. Lisäksi 100kt kokoinen uutiskirje menee huomattavasti nopeammin ja luotettavammin perille kohdeosoitteisiin kuin 400kt, joka jää todennäköisemmin roskapostisuodattimiin.

Sähköinen viestintä voi olla vihreämpää

Kysymys on osaamisesta ja ymmärtämisestä. Oikeilla valinnoilla ja yksinkertaisten pienien yksityiskohtien huomioon ottamisella voi olla suuret ympäristöä vähemmän kuormittavat vaikutukset.

Tämä artikkelin on julkaistu 1.5.2014.
Artikkelin kirjoittaja on Websonic Oy:n toimitusjohtaja Toni Jalonen.