EtusivuOminaisuudetKiinnostusraportti

Kiinnostusraportti

Sähköpostimarkkinoinnissa vastaanottajien käyttäytymistä voidaan seurata monella eri tapaa. Palvelut osaavat näyttää mm. "kuinka moni ja ketkä avasivat viestin" sekä "kuinka moni ja ketkä napsauttivat viestin mitä tahansa linkkiä".

Viestin avaaminen tai yksittäisen linkin napsauttaminen on kuitenkin todella pieni mielenkiinnon osoitus, jonka perusteella ei voida tehdä kovinkaan pitkälle vietyjä päätelmiä lukijan mielenkiinnon tasosta.

Kiinnostusraportti paljastaa totuuden

Mikäli sähköpostimarkkinoinnissa organisaation tavoitteena on tunnistaa kohderyhmästä potentiaaliset kiinnostuneet, joihin halutaan kohdistaa jatkomarkkinointitoimenpiteitä, on äärimmäisen tärkeää, että valittu kohderyhmä on oikeasti kiinnostunut aiheesta.

emailerin kiinnostusraportti -toiminto antaa sinulle yksilötason raportin ja listan lähetetyn uutiskirjeen ”kuumista liideistä” eli henkilöistä, jotka ovat olleet erityisen kiinnostuneita viestin sisällöstä.

Kuinka raportti muodostetaan?

Raportti muodostetaan analyysillä, jossa huomioidaan kaikki uutiskirjeen eri tilastotiedot ja vastaanottajan käyttäytyminen niiden suhteen.

Raportin muodostuksessa käyttäjä pystyy itse määrittämään tiedot/muuttujat, joiden perusteella voidaan säätää tuloksena saatavan kohderyhmän ”kiinnostusastetta”.

Tiukemmat kriteerit tuottavat vähemmän henkilöitä, mutta toisaalta he ovat sitäkin kiinnostuneimpiä.

Mitä hyötyä kiinnostusraportista on perustilastoihin verrattuna?

Uutiskirjeviestinnän perustilastot palvelevat massamarkkinoinnin tarpeita, jossa tavoitteena ei ole yksilötason henkilökohtainen kontaktointi.

Mikäli markkinoinnin tavoitteet ovat yksilötasolla on äärimmäisen tärkeää, että jatkomarkkinointiin menevässä kohderyhmässä on ainoastaan markkinoidusta aiheesta mahdollisimman kiinnostuneet henkilöt.

Jatkomarkkinoinnin kustannukset ovat yleensä sähköpostimarkkinointiin verrattuna moninkertaiset ja toisaalta turhat asiakaskontaktit esim. puhelimitse eivät ole hyvää asiakaspalvelua.

Kiinnostusraportti rajaa todella tehokkaasti vastaanottajista ainoastaan kaikki kiinnostuneet tai todella kiinnostuneet, tuottaen lopputuloksena todella arvokasta tietoa jatkomarkkinointiin.

Miten raporttia voidaan tehokkaasti hyödyntää?

Kiinnostusraportti tuotetaan emailerissa muotoon, jossa sitä voidaan hyödyntää heti mm. seuraavasti:

  • Uuden postituksen kohderyhmänä.
  • Tallentaa kiinnostuneet olemassa olevaan tai uuteen asiakasryhmään, postituslistaan tai luokitukseen.
  • Tulostaa lista tai tallentaa Excel-taulukkona.
  • Välittää lista eteenpäin sähköpostin liitteenä esim. Call Center -palveluun soittolistaksi.
  • Siirtää kohderyhmä asiakkuudenhallintaan jatkotoimenpiteitä varten.