EtusivuOminaisuudetUsein esitetyt kysmykset

Usein esitetyt kysymykset

Tällä sivulla on annetaan vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

Palvelun käyttöönotto

Kuinka nopeasti emaileri-palvelu saadaan käyttöömme?

Palvelu on otettavissa käyttöön jopa parin päivän viiveellä. Käytännössä sopivan koulutusajankohdan löytäminen, asiakkaan koulutus ja asiakasilmeen mukaisen kirjepohjan toimittaminen meille vie kuitenkin muutamasta päivästä 1 – 2 viikkoon. Tyypillisesti palvelu on asiakkaalla itsenäisessä käytössä 2 viikkoa tilauksesta.

Asiakashallinta

Soveltuuko emaileri asiakasrekisteriohjelmaksi?

emaileri-palvelu soveltuu mainiosti myös yksinkertaiseen asiakkuudenhallintaan. palveluun voidaan viedä kaikki perustiedot ja asiakkaita voidaan ryhmitellä ja luokitella monella tapaa.

Miten asiakastiedot voidaan siirtää palveluun?

Asiakastiedot voidaan tuodaan palveluun suoraan Excel- tai CSV-tiedostosta.

Kirjepohja

Mitä palvelun perustamiseen liittyvä kirjepohja tarkoittaa?

Palvelun perustamisen yhteydessä palveluun tehdään asiakkaan yritysilmeen mukainen kirjepohja. Perustaminen sisältää yhden kirjepohjan toteuttamisen ja testaamisen asiakkaan toimittamasta valmiista ilmeestä. Ilme tulee toimittaa meille Photoshop-, TIF- tai muussa vastaavassa muodossa ”ei pakatussa” –muodossa.

Voidaanko palveluun luoda useampia kirjepohjia?

Palveluun voidaan luoda useita kirjepohjia. Jos asiakkaalla on useampia käyttäjälisenssejä, eli useammat käyttäjätunnukset, kirjepohjat voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti.

Osaan tehdä web-sivuja. Miksi en voi itse tehdä uutiskirjepohjaa?

Jotta uutiskirjepohja olisi mahdollisimman yhteensopiva eri sähköpostiohjelmien kanssa, kirjepohjan toteuttamiseen tarvitaan laaja tuntemus eri ohjelmien rajoitteista.Haluamme, että emaileri-palvelulla tehty viestintä on asiakkaalle aina vaivatonta ja ladukasta, joten me huolehdimme aina kirjepohjien teknisen koostamisen.

Mitä seikkoja uutiskirjeen ilmeen suunnittelussa tulisi huomioida?

Uutiskirjeen tulisi olla leveydeltään maksimissaan 600 pikseliä. Kirjeen ilmeessä ei tulisi käyttää sellaisia visuaalisia elementtejä, jotka edellyttäisivät HTMLmuodossa taustakuvan käyttämistä.

Meillä on graafinen ohjeisto, mutta kuka suunnittelisi kirjepohjamme?

Mikäli asiakkaalla ei ole yhteistyömainostoimistoa, me voimme suunnitella asiakkaan kirjepohjan, graafisen ohjeiston, Internet-sivuston ilmeen tai asiakkaan antaman kuvauksen perusteella. Asiakaspalvelumme antaa lisätietoa suunnittelukustannuksista.

Kuvien käsittely ja hallinta

Miten palvelussa hallitaan uutiskirjeen kuvia?

emaileri-palvelussa on erillinen kuvapankki, jossa hallitaan uutiskirjeisiin liitettäviä kuvia.

Onko palvelussa automaattinen kuvankäsittely?

emaileri-palvelussa on automaattinen kuvankäsittely, joka käsittelee palveluun tuodun kuvan uutiskirjeeseen sopivaan kokoon.

Lisenssimallit

Mikä emaileri-palvelun lisenssimalleista sovelutuu käyttöömme?

emaileri-palvelussa on useita erilaisia lisenssimalleja. Mallien hinnoittelussa on pyritty huomioimaan asiakkaiden erilaiset tarpeet.

Helpoin tapa selvittää yrityksen tarpeisiin sopivin lisenssimalli, on soittaa asiakaspalvelumme (+358 20 780 9220) tai lähettää meille sähköspostia (asiakaspalvelu@emaileri.fi).

Tilastot

Mihin tietoon viestin avaamistilasto perustuu?

Kaikissa uutiskirjepalveluissa viestin avaamistilasto perustuu tietoon, onko uutiskirjeessä olleet kuvat latautuneet vastaanottaja työasemaan.

Tämä tieto ei siis oikeasti kerro mitään siitä, onko vastaanottaja lukenut sanaakaan lähettämästäsi viestistä ja sitä tulee aina pitää ns. "suuntaa antavana" tietona.

Mistä voin tietää, onko viesti luettu oikeasti?

Laitamalla viestiin linkkejä kampanjasta syntyy luotettavampaa tilastoa. Koska linkin napsauttaminen edellyttää vastaanottajalta aina aktiivista toimintaa, saadaan linkkitilastoista huomattavasti luotettavampaa tilastotietoa. Samalla lähettäjä näkee myös, mitkä aihealueet ovat kiinnostaneet kutakin vastaanottajaa.

Yleistä

Minne viallisena palautuneet viestit menevät?

emaileri-palvelussa viallisena palautuvat viestit käsitellään automaattisesti, eivätkä ne palaudu lähettäjälle. Lähetystilastoista nähdään, kuinka monta viallista osoitetta oli ja keiden osoitteet olivat viallisia.

Minne lomavastaajaviestit menevät?

Lomavastaajaviestit eivät ole vikailmoituksia, joten ne tulevat lähettäjän sähköpostilaatikkoon.

Miksi nykyisen ohjelmistomme uutiskirjeet avautuvat joissakin sähköpostiohjelmissa sekavina?

Koska sähköinen uutiskirje avataan sähköpostiohjelmassa, uutiskirjeen HTML-koostamisessa tulee tuntea eri ohjelmien ”erikoisuudet”, jotta lähetetty viesti olisi mahdollisimman yhteensopiva.

Jos uutiskirje lähetetään CMS- eli julkaisujärjestelmästä, uutiskirje on yleensä standardi HTML/CSS -toteutus, joka ei valitettavasti avaudu oikein kaikilla sähköpostiohjelmilla.

Kuinka usein uutiskirjeitä tulisi lähettää?

Oikea lähetystiheys riippuu monesta tekijästä. Tiedotuskäytössä uutiskirjeitä voidaan lähettää jopa useampia päivässä, kun taas yritysviestinnässä 1 – 2 uutiskirjettä kuussa on hyvä lähetystiheys.

Mikä on oikea lähetysajankohta?

Yritysviestinnässä paras lähetysajankohta on TI - TO aamupäivä. Jos uutiskirje lähetetään perjantaina, eikä vastaanottaja avaa sitä heti, häviää viesti helposti viikonlopun roskapostin sekaan.
Maanantaina yrityksissä on yleensä erilaisia viikkopalavereja ja muita kiireitä, jolloin sähköposti ei välttämättä ole ensisijainen kiinnostuksen kohde.

Miten toteuttaa viestinnällisesti tehokas uutiskirje?

Koska uutiskirje luetaan yleensä näytöltä, viestin kirjoittamisessa pätevät samat säännöt kuin verkkopalveluun kirjoitettaessa. Hyvin toteutetussa uutiskirjeessä on aina maksimissaan 3 - 5 aihetta. Jokainen aihe on esitelty lyhyesti ja mahdollinen laajempi artikkeli on avattavissa Lue lisää -linkistä. Linkki ohjaa lukijan organisaation Internet-palvelussa julkaistuun artikkeliin tai avaa esim. PDF -dokumentin.

Yksittäinen aihe on muotoa: otsikko, ingressi, kuva ja kuvateksti. Kuvia kannattaa käyttää ainoastaan, jos kuvalla on sisällöllistä merkitystä. Turhat kuvat vievät lukijan huomion pois asiasta, joten käytä niitä harkiten. Kuvatekstin avulla kuvalle saadaan syvempi merkitys, jolloin ingressiä ei tarvitse uhrata kuvan selittämiseen.